RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest NNJL JUSTYNA ŚMIGASIEWICZ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stanisława Moniuszki 21/5, e-mail: info@wolneelektrony.com
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail info@wolneelektrony.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego (również z wykorzystaniem profilowania) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji części z ww. celów.

W przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja części oferowanych usług np.: oferty promocyjne, udział w konkursach itp.

 1. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
 2. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie). Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane wszelkie zabezpieczenia, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów.
 8. Ma Pan/i prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego wycofaniem uprzednio wyrażonej zgody.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na realizacje usług marketingowych.
 9. Dopuszczamy powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie stosownych umów, podmiotom świadczącym na rzecz NNJL JUSTYNA ŚMIGASIEWICZ usługi (np. pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe itp.).